Network Dersleri -1 ( LAN,WAN,MAN ve Kablolar)

Network nedir?

En basit tanımı ile Network, birden fazla bilgisayarın çeşitli sebepler nedeniyle birbirlerine bağlandığı yapıya denir.

Network Tipleri

 

wan

 

-LAN : LAN(Local Area Network), birbirlerine yakın yerlerde konumlandırılmış ve kablolar ile fiziksel olarak birbirlerine bağlanmış olan yapıdır. Örnek olarak bir binada bulunan bütün bilgisayarların birbirleriyle bağlanması sonucu oluşan yapı bir Local Area Network(LAN) dır.

 

lan-wan

 

-WAN : WAN(Wide Area Network), iki yada daha fazla LAN'ın birbirlerine telefon hatları veya benzer yollarla bağlanmasına Wide Area Network(WAN) denir. Bu network tipinde bilgisayarların birbirlerine yakın olmalarına gerek yoktur, hatta çok uzakta olabilirler. Örnek vericek olursak A şirketi İstanbul'da ve B şirketi Ankara'da olsun. Bu iki şirketin networklerini birbirlerine bağlıyacak olursak bunun ismi WAN olur.İnternette bir WAN ağıdır aslında.

-MAN : MAN(Metropolitan Area Network),kıtaların birbirleriyle bağlanması ile ortaya çıkan yapıdır. Mesela Amerika ile Avrupa arasında okyanusun altından geçirdikleri kablolar ile oluşan ağdır. İçerisinde birçok LAN barındırabilir. Genelde çoğu kişi MAN hakkında yanlış bilgiye sahip.

Ethernet Kartı Nedir?

 

ethernetkarti

 

Bilgisayarların bir networke bağlanıp veri alış verişinde bulunabilmesini sağlayan
elektronik devredir.Bazı yerlerde Ethernet Kartı,bazı yerlerde network kartı,ağ kartı yada
NIC(Network Interface Card) şeklinde isimlendirilmiştir. Hepsi aynıdır, en genel kullanımı Ethernet kartıdır.Diğerlerini duyarsanız şaşırmayın diye diğerlerinide yazdım.

Her Ethernet kartının üretimden itibaren kendine ait farklı bir tanımlama numarası
vardır ve bu sayede diğer bütün kartlardan ayırt edilebilir. Bu tanımlama numarasına
MAC adresi (Media Access Control) ya da Fiziksel Adres denir ve 6 oktet, 48 bitten
oluşur.

Bu 6 oktetin ilk 3 okteti Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
tarafından belirlenir.Bir firma Ethernet Kartı üretmeye karar verirse ilk başvuracağı
yer IANA’ dır. IANA firmaya o firmanın ID’ si gibi düşünebilecek 3 oktetli bir sayı verir
son okteti de firmaya bırakır. Bu şekilde bir standart sağlanırken aynı MAC adresine
sahip Ethernet kartlarının üretilmesi de engellenmiş olur. MAC adresi bazı programlar yardımı ile değiştirilebiliyor fakat bunun bir suç olduğunu unutmayın.

Ethernet kartları bilgisayarınızda internet kablosunu taktığınız yerdedir.

MAC adresi 00:0D:87:15:87:1D gibi bir numaradır. İlk 3 oktet, yani 00:0D:87 üretici firmayı işaret eder. Bir bilgisayarın MAC adresinden hangi marka olduğunu bulabilirsiniz yani 🙂

Full Duplex ve Half Duplex Nedir?

Full Duplex = Veri almayı ve göndermeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirebilen iletişim türüdür. Bir istasyon aynı anda veri yollayıp alabilir. Telefonlar tam çift yönlü cihazlara iyi birer örnektirler. Konuşurken aynı zamanda karşı tarafı duyabiliriz. Collision(çakışma) olmaz.

Half Duplex = Bir istasyon veri yollarken diğer istasyonun sadece veri almasına izin veren iletişim türüdür. Yarı çift yönlü iletişimde cihazlar çift yönlü veri gönderip alabilirler; fakat bunu eş zamanlı olarak yapamazlar. Birden fazla istasyon aynı anda veri göndermeye çalıştığı zaman collision(çakışma) dediğimiz olay gerçekleşir. Collision, iki verinin çakışıp düşmesi anlamına gelir,yani veri yok olur iki tarafta veri alamaz. Walkie-talkie (Bas-konuş) cihazlar yarı çift yönlü iletişime iyi birer örnektir.

Kablo Standartları

Bilgisayarlar ethernet kartlarına takılan kablo aracılığıyla birbirine bağlanırlar.
Networkün yapısına göre farklı özelliklerde kullanabilecek bir çok çeşit kablo
standardı vardır. Ana başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

-Koaksiyel (Coaxial)

-Twisted-Pair

-UTP (Unshielded Twisted-Pair / Koruyucusuz Dolanmış-Çift)

-STP (Shielded Twisted-Pair / Koruyuculu Dolanmış-Çift)

-Fiber-Optik

1)Koaksiyel Kablolar : Koaksiyel kablolar yaygın olarak kullanılan ağ kablolarıdır. Çok tercih edilmesi ve çok
sık kullanılmasının başlıca nedenleri uygun fiyatı, hafifliği, esnekliği ve kolay
kullanılmasıdır.

Koaksiyel kablonun iki tipi vardır:
-Thin (thinnet)
-Thick (thicknet)

Thinnet (ince) koaksiyel kablo 0.25 inç genişliğindedir. Yaygın olarak kullanılır. Verileri
sağlıklı olarak 185 metre uzağa iletebilirler.

Thicknet(kalın) koaksiyel kablo 0.50 inç genişliğindedir. Verileri sağlıklı olarak 500 metre uzağa iletebilirler.

2)Twisted-Pair : LAN'larda ve sınırlı veri iletiminde kullanılan bir diğer kablolama türü de twisted-pair
kablolardır. Twisted-Pair (Dolanmış-çift) kablo iki telden oluşan bir kablodur. Twisted-
pair kablolar iki türdür:

 

utp

 

-UTP (Unshielded Twisted-Pair / Koruyucusuz Dolanmış-Çift)

 

stp

 

-STP (Shielded Twisted-Pair / Koruyuculu Dolanmış-Çift)

STP, UTP nin daha korumalı olanıdır.

3)Fiber-Optik Kablolar : Fiber-optik kablolar verileri ışık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır. Fiber-
optik kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Özellikler 100 Mbps
hızında veri iletimi için kullanılır. Verilerin güvenliği açısından daha iyidir. Çünkü ışık
olarak temsil edilen veriler başka bir ortama alınamazlar.

 

havai

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × five =