mkdir komutu ve parametreleri

Dizin içindeki girdileri listelemek için ls komutunu öğrenmiştik şimdi ise Linux işletim sisteminde dizin oluşturma kısmına geçiyoruz.Linux'ta mkdir kullanarak dizin oluşturabiliriz.Mkdir komutu "make directory" yani dizin oluşturma demektir.

1. Parametresiz kullanımı :

Varsayılan olarak, herhangi bir parametre olmadan mkdir'i çalıştırmak geçerli dizininin altında yeni bir dizin oluşturacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde mkdir komutunu kullanarak office adında yeni bir dizin oluşturduk.Mkdir komutunu çalıştırdığımızda, /home/pungki dizinindeydik.Bulunduğumuz dizini görmemizi sağlayan komut ise pwd komutuydu.Tam bir yer belirtmek gerekirse - Örneğin : /var/log dizini, Linux /var/log dizininin içine yeni bir dizin oluşturur.

2.Mevcut bir dizin ile aynı isimde başka dizin oluşturmaya çalışmak :

Eğer dizin oluşturmak istediğimiz yerde aynı isim ile başka bir dizin var ise Linux bize yukarıda gözüktüğü gibi "File Exists" hatası yani dizin mevcut diyecektir ve dizini oluşturmanıza izin vermeyecektir.

3.Dizin oluştururken erişim hakkı gerekliliği :

Bununla beraber bir dizin oluşturmak için gerekli tek şart aynı dizinin önceden oluşturulmamış olması değildir.Dizin oluşturmanın bir diğer ön şartı ise dizini oluşturmak istediğiniz yere erişim haklarınız olmasıdır.

Yukarıdaki komut çıktımızda görüldüğü gibi eğer yetkimiz olmayan bir yerde dizin oluşturmaya çalışıyorsak "Permission Denied" yani erişim reddedildi hatası alırız.

4.Birden fazla dizin oluşturmak :

Aynı zamanda istersek birden fazla dizin oluşturabiliriz.Varsayalım ki ubuntu, redhat ve slackware adlı dizinleri oluşturmak istiyorsak.Komutun kullanımı aşağıda gösterildiği şekilde olmalıdır.

5.Bir dizin oluşturup içine alt bir dizin oluşturmak :

Bir dizin oluşturup, oluşturduğumuz dizinin içine bir alt dizin oluşturmak için -p parametresini kullanmalıyız.Bu parametre ile mkdir eğer üst dizini bulamazsa öncelikle üst dizini oluşturur.

Yukaridaki çıktıda -p komutunu kullanarak "letter" dizini altına "important" dizinini oluşturmuş olduk.

6.Erişim yetkilendirmesini ayarlama :

-m parametresini kullanarak, yeni dizin için erişim yetkilendirmesini ayarlayabilirsiniz.

$ mkdir -m=r-- letter

Yukarıdaki komut ile "letter" isimli bir dizin oluşturacak ve dizine ulaşmak isteyen herkes için r (read) yani okuma yetkisi verecektir.

7.Her oluşturulan dizin için ileti yazdırma :

Eğer bir dizin oluşturulduğunda bunun bize çıktı olarak söylenmesini istersek -v parametresini kullanabiliriz.

Yukarıdaki çıktıda gördüğümüz üzere her dizin için "created directory" yani dizin oluşturuldu çıktısını Linux'un bize vermesini sağladık.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − 13 =